Het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen is een praktijkcentrum dat onderzoek uitvoert voor de groenteteelt.

De vzw zet in op onderzoek naar openluchtgroenteteelt, groenteteelt onder beschutting, smaak- en consumentenonderzoek en innovatie. Dat doet PCG in samenwerking met de overheid, privébedrijven of andere onderzoekscentra in binnen- en buitenland.

Eén voorbeeld van zo'n onderzoek is dat naar 'aquaponics'. Aquaponics onderzoekt de koppeling tussen groenteteelt enerzijds en aquacultuur of visteelt anderzijds. Het Aquaponics-onderzoek heeft op de Stokstormsite in Kruishoutem geleid tot een boeiende samenwerking tussen Tomato Masters, een tomatenkwekerij en Aqua 4C, een aquacultuurbedrijf. Regenwater dat op de daken van de serres van Tomato Masters valt, wordt gezuiverd naar Aqua 4C gestuurd. Daar gebruiken ze het, samen met de restwarmte van Tomato Masters. De vissen leven en eten daarin, maar maken ook mest aan. Het water met die meststoffen wordt teruggestuurd naar het tomatenteeltbedrijf waar het direct aan de tomaten wordt gegeven. Op die manier is er een win-win voor de twee bedrijven en besparen ze allebei op verschillende posten.

Het was de bedoeling om met het PCG de groenteteelt in de provincie te ondersteunen. Maar door de jaren heen zijn er verschillende teelten en thema's bijgekomen en heeft de Provincie ons ondersteund om daar stappen in te kunnen zetten.

Robin Van Havermaet Onderzoeker PCG vzw

We staan voor grote uitdagingen de komende jaren en decennia. Het gaat over de groeiende wereldbevolking te blijven voeden. Maar het gaat tegelijk over voedselproductie duurzamer maken.

Robin Van Havermaet Onderzoeker PCG vzw
Naar de website van PCG Oost-Vlaanderen
Delen via