Privacy statement

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy Statement van Innovation Playground, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent (België) deel van Team Economie provincie Oost-Vlaanderen. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Innovation Playground voldoet aan de bepalingen van de GDPR.Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor ons zeer belangrijk. We nemen die dan ook ernstig. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Innovation Playground verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
  • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Playground Innovation te kunnen uitvoeren;
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen
Innovation Playground cvba heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Artikel 4: Beveiliging
Onze ICT-infrastructuur en –procedures zijn GDPR-compliant en sterk beveiligd.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek
Wij ontvangen gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen
Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je inzien en veranderen. Het volstaat hiertoe om een mail met uw vezoek te sturen naar innovationplayground@oost-vlaanderen.be.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage
Wanneer je je dienstverlening bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Het volstaat hiertoe om een mail met uw vezoek te sturen naar innovationplayground@oost-vlaanderen.be

Artikel 8: Delen met anderen
Innovation Playgournd verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 9: Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.