Technologische innovaties hebben een enorm impact op de manier waarop we sporten en bewegen, en hoe we ons in ons vel voelen. Nano4Sports gebruikt sensortechnologie om slimme innovatieve oplossingen te ontwikkelen die ons beter, veiliger, meer en levenslang laten sporten. Nano4Sports zet de grensregio op de kaart als dé sportinnovator.

Sport is een dynamische en snelgroeiende economische sector. Nano4Sports heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein in de grensregio Vlaanderen-Nederland te stimuleren en verder op de kaart te zetten. De nodige ingrediënten zijn alvast aanwezig: eminente technologische spelers, innovatieve bedrijven, excellente (top)sporters en coaches en een groot aantal recreatieve sporters.

Meten

Dankzij sensortechnologie kunnen coaches, topsporters en amateursporters hun sportprestaties verbeteren en blessurerisico’s indijken. Nano4Sports ontwikkelt zeer geavanceerde sensoren die de sporter goed kan dragen tijdens het sporten en hem of haar feedback geven over tal van zaken, zoals de fysieke activiteit, houding, hartslag, spierinspanningen of huidgeleidbaarheid.

Bij nano4Sports ligt de focus op lopen en fietsen. In Vlaanderen wordt het livinglab-platform Run4Sports & Bike4Sports uitgebouwd, een samenwerking van KU Leuven Indoor Atletiekhal, UGent Sport Science Lab, Topsporthal en Wielercentrum Eddy Merckx. Allerhande metingen van de te ontwikkelen sensortechnologieën zullen in deze beide livinglabs uitgevoerd worden. Ook in Nederland participeren bestaande SportFieldLabs aan deze pilot tests.

Een belangrijke troef is dat er vraaggestuurd te werk wordt gegaan. Sporters worden in een vroeg stadium van de technologieontwikkeling betrokken zodat rekening wordt gehouden met hun specifieke noden en behoeften.

Monitoren

Naast het meten van de fysieke activiteit van het lopen en fietsen, wordt ingezet op continue monitoring waarbij specifieke parameters zoals hartslag, spieren en huidgeleidbaarheid bij de sporter gedurende lange tijd opgemeten worden, zowel voor, tijdens en na fysieke inspanning.

Er wordt voortgebouwd op eerder onderzoek van imec dat hierin het voortouw nam en een patch ontwikkelde waarin zowel hartregistratie als bewegingssensoren zitten vervat om langdurige metingen te kunnen uitvoeren.

Evalueren

Tenslotte is het ontwerpen, implementeren en evalueren van gepaste feedback een belangrijke taak binnen de ontwikkeling van Nano4Sports. De uitdaging bestaat erin om deze feedback op een overtuigende en verstaanbare manier aan te leveren, zodat de sporters en hun begeleiders voor, tijdens en na het sporten nuttige inzichten kunnen verwerven over hun sportprestaties. Het is de bedoeling dat door feedback de nodige acties kunnen ondernomen worden om de sportprestaties significant te verhogen, om op een ‘veiligere’ manier te sporten (minder blessures), of om meer en meer gemotiveerd te sporten (recreatieve sporter).

Het ultieme doel bestaat erin dat de sporter niet enkel zal reageren op externe prikkels, maar door het krijgen van gepaste feedback over zijn eigen prestaties het meest optimale gedrag zal aanleren en dit langdurig zal aanhouden.

Vlaams-Nederlandse samenwerking

Nano4Sports is een project dat van 2017 tot en met 2019 kon rekenen op de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. 5 Vlaamse provincies en 3 ruidelijke Nederlandse provincies subsidiëren grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

Meerwaarde voor Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen was één van de partners binnen dit interreg-project Nano4Sports. In die rol was Oost-Vlaanderen vragende partij om vooral in te zetten op 2 sporten: wielrennen en lopen. Daarbij was de kernvraag om de technologie die vaak nog enkel in een labo wordt gebruikt te vertalen naar een toepassing op het terrein. Dit zowel op het niveau van de topsport als van de recreatieve sport. Op die manier is de provincie verder op de kaart gezet als voortrekkende regio inzake onderzoek en innovatie in het brede domein van de sport.

Tijdens het project werd ook heel wat Oost-Vlaamse infrastructuur gepromoot, zoals het Sport Science Laboratoy – Jacques Rogge van de UGent, het wielercentrum Eddy Merckx en de Topsporthal op de Blaarmeersen. Er is ook nauw samengewerkt met de respectievelijke federaties (zoals Cycling Vlaanderen en de Vlaamse Atletiek Liga), maar ook met de burger rechtstreeks. Tijdens het project hebben meer dan 250 lopers en fietsers deelgenomen aan de proeven.

Naar de website van Nano4Sports
Delen via