Het platform North-CCU-Hub werkt aan een klimaatneutrale economie in North Sea Port.

De klimaatuitdaging is prominent aanwezig in het havengebied van North Sea Port. Want jaarlijks wordt hier voor ruim 20 miljoen ton aan CO2 uitgestoten door de vele industriële activiteiten die er plaatsvinden.

Daarom werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan de transitie naar een klimaatneutrale industrie in dit gebied. Hun samenwerking kreeg de naam North-CCU-Hub.

CCU staat voor 'Carbon Capture and Utilisation'. Het is de benaming van het proces waarbij CO2 wordt opgevangen en wordt omgezet in bruikbare producten. Via de North-CCU-Hub worden dus projecten opgezet om kringlopen te sluiten door CO2 af te vangen bij de aanwezige industrie en te gebruiken als bouwsteen voor nieuwe industriële toepassingen.

North-C-Methanol

Een van die projecten is North-C-Methanol. Dit initiatief voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur op het schiereiland Rodenhuize in North Sea Port.

De eerste installatie, een elektrolyser van 65 megawatt, wordt opgetrokken op de terreinen van ENGIE. Deze waterstoffabriek zal water via windenergie omzetten in groene waterstof en zuurstof.

De tweede installatie, een methanolfabriek van Proman op het schiereiland Rodenhuize, zal deze groene waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers zoals ArcelorMittal en Alco Bio Fuel om te zetten naar groene methanol.

De lokale chemische industrie en hernieuwbare brandstofindustrie, waartoe Cargill behoort, neemt de methanol op haar beurt af voor de productie van diverse moleculen of als alternatieve brandstof.