North Sea Port is de derde grootste haven in Europa, vooral gespecialiseerd in bulk en algemeen vrachtverkeer.

Het havenbedrijf North Sea Port heeft forse ambities voor de verdere ontwikkeling als Europese haven.

De Gentse zeehaven en Zeeland Seaports vormen samen Norh Sea Port (NSP), een 60-kilometer-lang grensoverschrijdend havengebied. Van Vlissingen in Nederland tot Gent in België. De haven zorgt voor 100 000 jobs (direct en indirect), een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en telt 525 bedrijven op haar grondgebied.

Derde grootste haven van Europa

Veelheid aan goederensoorten

NSP is de derde grootste haven in Europa, vooral gespecialiseerd in bulk en algemeen vrachtverkeer. De haven behandelt 63,5 miljoen ton goederen, waarbij ongeveer de helft van de maritieme traffiek bestaat uit droge bulk. Specialiteiten van NSP zijn onder andere ijzererts, kolen, levensmiddelen, granen en meststoffen. Daarnaast verwerkt NSP ook vooral staal, papier, hout en fruit.

Multimodaal vervoer

Goederen en grondstoffen die per zeeschip de haven binnenkomen, worden op verschillende manier vervoerd naar bedrijven en klanten tot in de verste uithoeken van Europa.

54,8 miljoen ton goederen vertrekken opnieuw via binnenvaart. In de haven is ook een spoorwegverbinding met China geconnecteerd. Ook in de toekomst blijft NSP verder inzetten op deze modal shift. De haven blijft zich ook verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld met de aanleg van het nieuwe Terneuzendok, voorzien voor 2022.

Het Kanaal Gent-Terneuzen, dat integraal deel uitmaakt van NSP, fungeert al lange tijd als slagader van de Oost-Vlaamse economie. Het is een industrieel centrum met belangrijke staal- en autoassemblagebedrijven en hun toeleveranciers. Ook bedrijven voor opslag, veredeling en bewerking hebben er zich gevestigd.

Ruimte voor bedrijven

NSP biedt ook ruimte voor ontwikkeling. In het havengebied is nog zo'n 1 000 hectare grond vrij voor bedrijven, voor zowel kadegebonden als niet-kadegebonden bedrijvigheid op het gebied van overslag van stukgoed, tankopslag, offshore wind-activiteiten, (maritieme) maakindustrie en vele andere sectoren.

Het havenbedrijf

Drie kerntaken

Het havenbedrijf staat in voor het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het havengebied en zorgt ervoor dat NSP kan focussen op drie kerntaken:

  1. Het aanbieden van vrije bedrijventerreinen en haveninfrastructuur
  2. Het aanbieden van nautische dienstverlening zoals scheepvaartbegeleiding
  3. De taak opnemen als connector of verbindende regisseur in het havengebied

 

Forse ambities

Havenbedrijf Nort Sea Port heeft een nieuw strategisch plan klaar: 'Connect 2025'. Het wil daarmee een antwoord bieden op de uitdagingen én kansen op vlak van energietransitie, circulaire economie, klimaat, logistieke keten, haveninfrastructuur en digitalisering. Het strategisch plan maakt duidelijke keuzes die vertrouwen moeten geven aan de aandeelhouders, de omwonenden en bedrijven die in de haven willen investeren.

Alleen als er in de samenleving voldoende draagvlak is, kan het havenbedrijf de ambities waarmaken.

Daan Schalck CEO North Sea Port
Naar de website van North Sea Port
Delen via