De Provincie Oost-Vlaanderen nodigt jou uit om samen na te denken hoe Oost-Vlaamse universiteiten, hogescholen en bedrijven meer kunnen samenwerken in het kader van levenslang leren. Welke noden heb jij rond een innovatief en flexibel bijscholingsaanbod?

Waarom is dit voor jou interessant als bedrijf? We willen nadenken hoe we jouw werknemers verder kunnen laten groeien naar toekomstgerichte profielen in het kader van o.a. digitalisering, automatisering en vergroening!

 • Het is niet gemakkelijk om nieuwe werknemers te vinden en starters hebben niet altijd de skills die ze in jouw bedrijf nodig hebben.
 • Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om bestaande werknemers bij te scholen en te laten groeien. Zo krijg je weer instroommogelijkheden voor starters.
 • Laat je werknemers kennismaken met innovaties via allerlei vormen van leren.
 • Tijdens deze brainstormsessies hebben we aandacht voor verschillende doelgroepen: lang- en kortgeschoolden, grote en kleine bedrijven, …

Waarom is dit voor jou interessant als kennisinstelling? Deze brainstormsessies zijn ideaal om

 • de noden te capteren van bedrijven en andere stakeholders;
 • te detecteren waar nog opportuniteiten liggen;
 • te bekijken hoe innovaties kunnen verspreid worden in bedrijven via levenslang leren.

Schrijf je in voor de brainstormsessies op dinsdag 2 juli! Je krijgt meer uitleg over dit project en je kan meteen mee nadenken over mogelijke acties in één van volgende domeinen:

 • Inhoudelijke samenwerking rond levenslang leren (los van sectoren).
  Mogelijke ideeën: nodenbevraging, uitwisseling tussen onderzoekers en werknemers rond innovaties, etc.
 • Samenwerking rond agro & voeding
  Mogelijke ideeën: uitvoerende medewerkers van brouwerijen laboskills aanleren, best practices uit proefhoeves of -brouwerijen nog meer verspreiden onder bedrijven, etc.
 • Samenwerking rond slimme logistiek
  Mogelijke ideeën: arbeiders leren omgaan met een nieuwe technologie, etc.

Praktisch

 • Datum: dinsdag 2 juli 2024 van 8u30 tot 13u (incl. lunch)
 • Locatie: Leopoldskazerne, Charles de Kerchovelaan 189, 9000 Gent

Programma

 • 8u30: Onthaal
 • 9u00: Plenair gedeelte - kader van dit project
 • 9u30: Brainstormsessies per domein (levenslang leren/agro & voeding/slimme logistiek)
 • 11u00: Terugkoppeling in een plenair afsluitmoment
 • 12u00: Lunch

Samen streven we ernaar dat Oost-Vlaanderen kan groeien naar een koppositie binnen Europa rond levenslang leren.

Waarom dit intiatief?
Oost-Vlaanderen is een economische topregio en een vat vol innovatie in allerlei sectoren. Maar écht uitblinken doet de regio in 6 stevige clusters. Het gaat om bio-economie & cleantech, materialen, zorg, digitalisering, slimme logistiek en agro & voeding.

Nog een meerwaarde van Oost-Vlaanderen is de hoge aanwezigheid van kennisinstellingen met 2 universiteiten en 4 hogescholen. Deze instellingen doen allemaal onderzoek naar innovatie en vormen een grote troef voor ondernemers.

Na onderzoek bleek dat er vooral rond levenslang leren nog opportuniteiten zijn tot samenwerking tussen kennisinstellingen. Samen streven we ernaar dat Oost-Vlaanderen kan groeien naar de koppositie binnen Europa rond levenslang leren. Provincie Oost-Vlaanderen wil dit mee ondersteunen.

Laat je stem horen en schrijf je in voor de brainstormsessies op dinsdag 2 juli!
Delen via

Lees ook

Geschreven door Petra Van Poucke

25.000 euro voor projecten die sociaal ondernemerschap bevorderen

6 juni 2024
Geschreven door Lotte Vandermeersch

Krijg 25.000 euro steun voor jouw circulair project

13 mei 2024