Subsidies voor negen projecten die de Oost-Vlaamse circulaire economie bevorderen.

Naar een circulaire toekomst

Om de omschakeling naar een circulaire economie een duwtje in de rug te geven, lanceerde de Provincie in 2021 de subsidie voor circulaire ketenprojecten. Via dit subsidiereglement wil het Provinciebestuur samenwerking stimuleren tussen ondernemingen, kennisinstellingen, lokale besturen en andere organisaties met zetel en/of activiteiten in Oost-Vlaanderen.

De focus ligt daarbij op initiatieven die als doel hebben om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren.

Een circulaire economie biedt tal van kansen voor lokale besturen en bedrijven in Oost-Vlaanderen. Binnen een circulaire economie worden niet alleen minder grondstoffen verbruikt én minder CO2 uitgestoten, het brengt ook kansen met zich mee op vlak van tewerkstelling. Met deze subsidie willen we samenwerkingsinitiatieven ondersteunen die een hefboom kunnen vormen voor de circulaire economie in Oost-Vlaanderen. De goedgekeurde projecten zijn hier een mooi voorbeeld van.

An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Economie Provincie Oost-Vlaanderen

Laat je inspireren

In lijn hiermee selecteerde de Provincie in 2022 negen circulaire ketenprojecten die dit jaar worden opgestart. Alles samen ontvangen deze projecten 224 600 EUR aan subsidies:

Meer info
Delen via