Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt is een vzw voor onafhankelijk praktijkonderzoek en voorlichting in de aardappelteelt.

Het PCA heeft als doel de aardappelteelt in al zijn vormen te steunen en te bevorderen. Dat doet de vzw door onderzoek te voeren naar de teelt, de bewaring, het bereiden, de handel en de verwerking van consumptieaardappelen en pootaardappelen. De onderzoeksresultaten en andere relevante info bezorgt het PCA aan telers aan de hand van studievergaderingen, cursussen, bedrijfsbezoeken en tentoonstellingen.