ZorgLab Aalst wil ondernemerschap en innovatie in de zorg en gezondheid stimuleren.

ZorgLab Aalst bedenkt en test samen met burgers, ondernemers en zorgverleners oplossingen die de gezondheid en zorgverlening ondersteunen.

Living Lab

Denk je dat het testen van producten en diensten vandaag nog steeds uitsluitend in een laboratoriumomgeving gebeurt? Niet dus. Het testen van producten en diensten vindt ook plaats in realistische alledaagse omgevingen, wat men een living lab of proeftuin noemt. ZorgLab Aalst is zo een proeftuin. In deze reële testomgeving kan men testen of een goed idee of concept ook in de praktijk succesvol is. ZorgLab Aalst is 1 van de 3 zorgproeftuinen in Vlaanderen.

Zorginnovatie

Met ZorgLab Aalst gaat men op zoek naar vernieuwende oplossingen die inspelen op de échte behoeften van burgers en inspelen op de uitdagingen in de zorg (technologie, verkorting ligdagen in het ziekenhuis, veranderingen van de eerstelijnszorg, vergrijzing…).

ZorgLab Aalst werkt aan Zorginnovatie binnen volgende thema's:

  • Levenslang en zelfstandig wonen: ZorgLab Aalst bedenkt en test met senioren uit Aalst oplossingen om levenslang in eigen huis en vertrouwde woonomgeving te blijven wonen.
  • Leeftijdsvriendelijke stad: de stad wil evolueren naar een stad waar jong en oud zich samen goed voelen.
  • Zorgtechnologie: ZorgLab Aalst werkt samen met onderzoekers en ondernemers aan innovatieve oplossingen en toepassingen die burgers ondersteunen in hun gezondheid en levenskwaliteit.
  • Zorg- en gezondheidspreventie: ZorgLab Aalst ondersteunt innovaties die burgers in de stad helpen om gezond te blijven en zelfstandig te wonen.
  • Samenwerking in de zorg & zorg in eerste lijn: ZorgLab Aalst zoekt samen met zorgactoren naar slimme oplossingen voor (lokale) uitdagingen, kennisdeling en vernieuwing in de zorg.

Partners

Daarvoor werkt ZorgLab Aalst samen met verschillende partners uit diverse sectoren. Zo ontvangt ZorgLab Aalst vanaf 2021 gedurende 3 jaar een jaarlijkse subsidie van 75 000 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen.