Plastics behoren tot de meest gebruikte producten in onze maatschappij maar hebben een grote impact op het milieu en klimaat. Cijfers tonen namelijk aan dat in Europa slechts 30% van het plastic afval wordt gerecycleerd. Daarom is het van groot belang dat we de wijze waarop we kunststoffen ontwerpen, produceren, gebruiken en recycleren verduurzamen.

Bij de recyclage van plastics wordt onder meer onvoldoende aandacht besteed aan plastic bedrijfsafval (post-consumer niet-huishoudelijk plastic afval) die voortvloeit uit activiteiten zoals logistiek en de verwerking van goederen in kleine en middelgrote ondernemingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over plastic wikkelfolie die gebruikt wordt bij leveringen en andere plastic materialen waarin goederen worden verpakt. Hoewel deze plastics geschikt zijn voor recyclage, vinden ze veelal niet de weg naar een gepast recyclagesysteem.

Daarom werden binnen het Plasticity project stappen genomen om het recyclagepercentage van plastic bedrijfsafval in steden te verhogen. Dit heeft onder meer geleid tot een handboek voor lokale overheden met inzichten en aanbevelingen om nieuwe (lokale) waardeketens op te zetten voor plastic bedrijfsafval. Zo kunnen steden onder meer initiatieven nemen gericht op (1) het in kaart brengen van de soorten en hoeveelheden plastic afval bij kmo’s, (2) het identificeren van mogelijke locaties en logistieke modellen voor de inzameling en recyclage van plastic bedrijfsafval en (3) het bijeenbrengen en verbinden van partners om de ophaling, sortering en recyclage te organiseren.

Wil je hier zelf mee aan de slag? Ga dan zeker te rade op de projectwebsite van Plasticity en download het handboek.

Lees ook

Geschreven door Petra Van Poucke

25.000 euro voor projecten die sociaal ondernemerschap bevorderen

6 juni 2024