De circulaire economie in Oost-Vlaanderen komt onder stoom. In 2022 telde onze provincie 239 actieve circulaire organisaties. Dat is liefst 67,1 procent meer dan vijf jaar geleden, blijkt uit cijfers van Datascouts en de Provincie Oost-Vlaanderen.

239 Het aantal circulaire organisaties steeg van 143 in 2018 naar 239 vandaag

Binnen het Oost-Vlaamse circulaire ecosysteem vormen de pioniers de grootste groep. Pioniers zijn voorbeeldbedrijven die innovaties toepassen in hun productieproces of bedrijfsvoering. Oost-Vlaanderen telt 147 pioniers.

Op de tweede plaats komen de tech providers (43 organisaties of bedrijven), die innovatieve technologieën ontwikkelen die de circulaire economie mogelijk maken en ondersteunen. De implementators zijn met 16 in het Oost-Vlaamse ecosysteem. Deze groep bestaat voornamelijk uit consultants, projectontwikkelaars, burgerinitiatieven die andere organisaties ondersteunen met de circulaire projecten.

Tot slot zijn er de facilitatoren. Deze 24 spelers maken innovaties mogelijk door middel van onderzoeksinfrastructuur, risicokapitaal etc. Dit zijn vooral academische instellingen, overheidsorganisaties of clusterorganisaties.

In de jongste editie van de sociaal-economische situatieschets zoomen we dieper in op het florerende circulaire ecosysteem in Oost-Vlaanderen. Je leest er meer over inspirerende ondernemingen en een van de belangrijkste speerpunten van het provinciaal economisch beleid.