Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de kruisbestuiving tussen reguliere- en sociale economie door het subsidiëren van negen veelbelovende projecten.

Positieve impact

Oost-Vlaanderen kent (op provincie Antwerpen na) het grootste aantal maatwerkbedrijven in België. Op heden zijn 31 maatwerkbedrijven actief die in totaal een 5000-tal personen tewerkstellen. Met een brede waaier aan producten en diensten maken deze Oost-Vlaamse maatwerkbedrijven volwaardig deel uit van het economische weefsel.

In 2022 voorzag Provincie Oost-Vlaanderen 212.985 EUR subsidie aan negen projecten waarbij de samenwerking tussen sociale- en reguliere ondernemingen centraal staat. Vanuit deze samenwerkingsverbanden ontstaan producten of diensten met een creatief en vernieuwend karakter. Daarnaast draagt de subsidie bij aan de professionalisering van kennis en vaardigheden, zowel bij de reguliere ondernemingen als bij de maatwerkbedrijven.

Ook in 2023 wordt een nieuwe oproep gelanceerd. Indienen kan tot en met 30 september 2023. Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De vele samenwerkingen tussen maatwerkbedrijven en het reguliere bedrijfsleven leiden tot technologische ontwikkelingen en investeringen. De goedgekeurde projecten versterken het sociaal ondernemerschap in onze Provincie: duurzame tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, expertise-uitwisseling en professionalisering van alle projectpartners staan hierbij voorop.

An Vervliet gedeputeerde bevoegd voor Economie Provincie Oost-Vlaanderen

Overzicht van goedgekeurde projecten

Nood aan wat inspiratie? Volgende projecten ontvingen een subsidie en worden in de loop van 2023 uitgevoerd:

Meer info
Delen via