Voor het eerst in Vlaanderen zal een klein elektrisch binnenvaartschip ingezet worden voor stadsdistributie. De Green Wave is een compact schip van 14,95 meter lang en 4 meter breed, heeft een capaciteit van 20 ton en is ontwikkeld om allerlei soorten ladingen te vervoeren over kleine waterwegen, tot in de binnenstad.

De eerste elektrisch aangedreven urban boat voor stedelijke distributie werd ontwikkeld dankzij nauwe samenwerking tussen Tesco en De Groote-Houtboerke NV. Na enkele maanden van testen werden met succes een aantal proefvaarten georganiseerd met bakstenen, zand en pleisterkalk in de Gentse binnenstad. Samen met de stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv zal Urban Waterway Logistics, waar De Groote-Houtboerke NV lid van is, verder inzetten op het in kaart brengen van de laad- en losinfrastructuur in Gent en zal gekeken worden welke laad- en lossystemen kunnen gebruikt worden. De urban boat zal ook de komende jaren nog aan tal van proefprojecten deelnemen om de stedelijke distributie van bouwmaterialen te realiseren. Want binnenvaart kan een belangrijke rol spelen om de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid van een stad te verbeteren en met innovatieve concepten zoals de Green Wave wordt via (kleine) waterwegen belevering tot in de binnenstad mogelijk.

Door in te zetten op innovatie en duurzaamheid, kan dit type vaartuigen het aandeel van de binnenvaart verhogen. Dat draagt niet alleen rechtstreeks bij aan de modal shift van de weg naar de waterweg, maar maakt steden ook veiliger voor fietsers en voetgangers.

Lydia Peeters Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken

Grenzeloze innovatie belangrijk voor versterking binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv zet sterk in op innovatie op en rond haar waterwegen. Met nieuwe vaarconcepten wil de waterwegbeheerder steeds meer waterwegen inzetbaar maken voor goederenvervoer. Tegelijk stimuleren ze bedrijven om de binnenvaart te gebruiken voor goederenvervoer. Ze werken daarvoor samen met partners uit binnen- en buitenland, zoals onder andere met de POM Oost-Vlaanderen in het IWTS 2.0-project.

Binnen dit project wordt onderzocht hoe bedrijven geholpen kunnen worden om een verschuiving van hun goederenstromen richting waterweg te organiseren. Zo werd recent een GIS-studie afgerond die industrieterreinen in kaart brengt die langs een bevaarbare waterweg liggen en voor ontsluiting in aanmerking komen. Ook bestaande openbare kades werden geïnventariseerd. Met de verkregen informatie kan De Vlaamse Waterweg nv haar beleid rond kaaimuren en bedrijventerreinen verder optimaliseren. De POM Oost-Vlaanderen brengt de behoeften en knelpunten met betrekking tot de realisatie van een modal shift naar binnenvaart in kaart en ontwikkelt en test een aantal overslagmogelijkheden.

Zo wil de waterwegbeheerder steeds meer bedrijven het water op krijgen, en daarom ondersteunen ze de ontwikkeling van nieuwe types vaartuigen zoals de Green Wave. Het elektrische schip is ontstaan uit een samenwerking met diverse partners rond het Inland Waterway Transport Solutions for Smaller Waterways – Project (IWTS 2.0), een Interregproject in de Noordzeeregio.

We investeren samen met alle mogelijke partners voortdurend in innovatieve vervoersconcepten waardoor binnenvaart ook meer en meer geassocieerd wordt met kleinere volumes en vervoer van pallets en afgewerkte producten. Green Wave is een goed voorbeeld van een nieuw type vaartuig: het is een compact schip voor stadsdistributie dat voldoet aan de laatste milieunormen. Het vult de huidige vloot dus perfect aan.

Chris Danckaerts gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv
Meer weten over het Interregproject IWTS 2.0
Delen via

Lees ook

Zorg
Geschreven door Céline Van Den Abeele

Laureaten van het evenement ‘Pitchen voor de zorg’

10 mei 2023
Materialen
Geschreven door Lotte Vandermeersch

Circulair aanbesteden binnen handbereik van lokale besturen

26 april 2023