Innovation Playground staat achter het proactief retentiebeleid van Belgische klepper Niko.

Persoonlijke en professionele groei

Kennis en talentontwikkeling zijn onmisbaar voor een wereld in volle transitie: de invulling van bepaalde jobs verandert soms snel, waardoor het belangrijk is dat mensen zich regelmatig her- of bijscholen.

Werknemers die kansen geven op persoonlijke groei binnen een bedrijf, helpt om ze aan boord te houden. Dit heeft Oost-Vlaams topbedrijf Niko, gespecialiseerd in huisautomatisering en producent van schakelaars en stopcontacten, maar al te goed begrepen. Qua personeelsbeleid leggen ze de lat hoog.

Niko biedt de meer dan 700 werknemers  een veelzijdig opleidingsaanbod met heel wat interne en externe opleidingen. Dit sluit perfect aan bij Innovation Playground, dat als doel heeft om slimme specialisatie en levenslang leren te stimuleren in Oost-Vlaanderen. Bedrijven die leren vooropstellen. verhogen op die manier hun concurrentieel voordeel, kunnen vlotter mensen aantrekken en behouden en stimuleren de werkvoldoening van hun personeel.”

Voor ieder personeelslid een passende opleiding

De uiteenlopende opleidingen worden gebundeld onder de naam ‘Niko Academy’. Deze zijn niet alleen beschikbaar voor alle medewerkers in België, maar ook alle werkkrachten in buitenlandse vestigingen. Nieuw in het aanbod is de ‘Learning & Development Module’.

De module is opgebouwd rond een aantal thema’s. Dat gaat over algemene onderwerpen – zoals IT – en vertakt zich naar heel jobspecifieke vaardigheden. Bijvoorbeeld opleidingen voor bepaalde machines, ‘on the job’-trainingen, maar ook vormingsmomenten voor het verbeteren van soft skills zoals leiderschap, communicatie, presentatietechnieken, het geven van feedback, enzovoort. Een stevig deel van het aanbod is interessant voor mensen uit diverse departementen, wat tot een mooie kruisbestuiving kan leiden.

 

Lees ook

Bio-economie & Cleantech
Geschreven door Anne-Leen Denolf

Van frituurolie naar brandstof

27 juni 2022