De arbeidsmarkt van de Provincie Oost-Vlaanderen floreert als nooit tevoren. In het laatste kwartaal van 2022 haalde Oost-Vlaanderen voor het eerst een werkzaamheidsgraad van 80%. Geen enkele provincie doet beter.

De werkzaamheidsgraad geeft het aandeel werkende personen in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar weer. Zowel de Vlaamse als de federale regering ambieert een werkzaamheidsgraad van 80%. Hoe meer mensen aan de slag zijn, hoe minder de overheid immers moet uitgeven aan werkloosheidsuitkeringen en hoe meer belastinginkomsten ze kan innen.

Bron Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, Enquête naar de arbeidskrachten) - Bewerking Departement WSE/Steunpunt Werk

 

De provincie Oost-Vlaanderen heeft in het laatste kwartaal van 2022 als eerste die magische kaap gerond, blijkt uit cijfers van het Departement Werk en Statistiek Vlaanderen. Volgens de meest recente gegevens uit juni 2023 flirtte de werkzaamheidsgraad in het eerste kwartaal met de grens van 80%.

Ter vergelijking: in Vlaanderen ligt de werkzaamheidsgraad op 77 procent, voor heel België op 72 procent. De lage Belgische werkzaamheidsgraad laat zich onder meer verklaren doordat weinig 55-plussers, kortgeschoolden en mensen met een migratieachtergrond in België werken.

Oost-Vlaanderen bereikte als eerste provincie de magische grens van 80% werkzaamheidsgraad

Via verschillende projecten zet de Provincie sterk in op het verkleinen van de kloof voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In mei 2023 liep het ESF-project S-Circel af, dat onderzocht welke kansen de circulaire economie te bieden heeft aan mensen die vandaag vaak uit de boot vallen op de reguliere economie. Via die innovatieve tool kunnen werkgevers circulaire jobs maximaal afstemmen op kort- en middengeschoolden. Of kunnen dienstverleners nagaan of de competenties van hun kandidaat matchen met een job.

Oost-Vlaanderen reikt ook subsidies uit voor vernieuwende tewerkstellingsprojecten. ArcelorMittal en JobRoad sloegen bijvoorbeeld de handen in elkaar om vrouwen met een migratieachtergrond tewerk te stellen in een technische fabrieksomgeving. Meer inspirerende voorbeelden rond vernieuwende projecten vind je hier.

Via S-Circel kunnen werkgevers circulaire jobs maximaal afstemmen op kort- en middengeschoolden

Bekijk alle subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen rond tewerkstelling
Delen via

Lees ook

Zorg
Geschreven door Céline Van Den Abeele

Laureaten van het evenement ‘Pitchen voor de zorg’

10 mei 2023
Materialen
Geschreven door Lotte Vandermeersch

Circulair aanbesteden binnen handbereik van lokale besturen

26 april 2023