Het Interreg Vlaanderen - Nederland project CrossCare 2.0 stimuleert en faciliteert innovaties in de zorg- en welzijnssector.

De eerste oproep is onlangs gelanceerd en bestaat uit 2 onderdelen:

Bedrijfstrajecten:
Deze oproep richt zich exclusief op KMO’s/MKB’s. Een Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB die een zorginnovatie (product, dienst of procesconcept) ontwikkelt, kan in de eerste sub-oproep een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen langs beide zijden van de grens coachen, ondersteunen en stimuleren daarna de geselecteerde bedrijven-ontwikkelaars en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde bedrijven kunnen aanvullend rekenen op een subsidiebedrag tot maximaal 100.000 EUR.

Deadline indiening voorstel: 9 november 2023

Multi-actorprojecten:
Deze oproep richt zich naar samenwerkingsverbanden tussen de KMO’s/MKB’s en zorg-en welzijnsorganisaties. Zorg-of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben (en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen) kunnen in deze eerste oproep een ‘expression of interest’ indienen. De CrossCare zorgproeftuinen zoeken dan samen met deze zorgactoren naar bedrijven en oplossingen op maat. Ook voor samenwerkingen die daaruit voortkomen is er financiële en inhoudelijke steun mogelijk. De financiële ondersteuning kan oplopen tot maximaal 50.000 EUR per organisatie.

Deadline indiening expression of interest: 16 november 2023

Acht zorgpoeftuinen uit Nederland en Vlaanderen verenigen zich in dit project, waaronder ZorgLab Aalst. Zij begeleiden KMO's/MKB’s die innovaties voor de zorg ontwikkelen. Enerzijds doen zij dit via financiële ondersteuning vanuit het CrossCare-innovatiefonds. Anderzijds bieden zij de bedrijven ook inhoudelijke ondersteuning door de verbinding te maken tussen de innovatie en haar potentiële eindgebruikers (patiënten, zorgprofessionals, ….).

CrossCare 2.0

Lees ook

Digitaal
Geschreven door Koen Dedobbeleer

Oost-Vlaanderen steunt AI Campus Hub

6 november 2023
Geschreven door Koen Dedobbeleer

De Kromme Boom kweekt oesterzwammen op mensenmaat

18 oktober 2023