Met het project ‘Van wei naar wij’ van de stad Geraardsbergen en lokale landbouwers worden uit het restproduct 'wei' nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. De Provincie verleent aan het project een subsidie van 24 700 EUR.

Melkwei, nevenproduct van de mattentaart

De mattentaart is een bekend streekproduct en de Geraardsbergse mattentaart heeft sinds 2007 een Europees erkende geografisch beschermde status.

Bij de productie van de matten komt melkwei vrij als nevenproduct. Wei ontstaat bij het stremmen van melk. De wei bevat nog veel stoffen uit de melk en heeft een zeer hoge biologische waarde wat het product uiterst geschikt maakt als grondstof.

Van 'wei' naar 'wij'

Met het project ‘Van wei naar wij’ van de stad Geraardsbergen in samenwerking met de lokale landbouwers worden uit dit restproduct nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. Door het valoriseren van de wei én het zoeken naar een logistiek model wordt het produceren van matten aantrekkelijker voor de landbouwers. Dat resulteert in een alternatief model voor de meer grootschalige productie en verwerking in de voedselketen. En door het verbreden van het aanbod wordt meteen het cultureel erfgoed, het maken van matten, geborgd.

Het project heeft een dubbel doel. Enerzijds worden uit de wei nieuwe, hoogwaardige streekproducten ontwikkeld. Anderzijds worden sociaal geëngageerde ondernemers die samenwerken rond circulaire economie samen gebracht in een lerend netwerk. Het project kadert in de lokale voedselstrategie Geraardsbergen en in de promotie van de korte keten via Lekker Oost-Vlaams, het herkomstlabel voor de Oost-Vlaamse hoeve en streekproducten. De Provincie verleent aan het project een subsidie van 24 700 EUR; de partners brengen samen 13 300 EUR in.

 

Het project richt zich op een nog onontgonnen grondstof, de zure wei uit de productie van mattentaarten, en is een laboratorium voor de ontwikkeling van nieuwe, marktklare producten. Het project stimuleert lokaal en sociaal geïnspireerd ondernemerschap met kringloopdenken en lokale voeding als uitgangspunt.

Leentje Grillaert Gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Platteland

Lees ook

Materialen
Geschreven door Nicolas Moerman

Circulaire batterij voor een groenere toekomst

2 augustus 2022