Eind 2022 telde Oost-Vlaanderen 155.314 actieve ondernemingen. Dat zijn er bijna 45.000 meer dan in 2012. Zo blijkt uit cijfers van Statbel op provincies.incijfers.be, het dataportaal van de Vlaamse provincies.

40 % Op tien jaar tijd steeg het aantal ondernemingen met 40 procent

De groei van het aantal ondernemingen vertaalt zich ook in meer arbeidsplaatsen. Zo zit het totaal aantal arbeidsplaatsen duidelijk in de lift, net als de arbeidsplaatsen in kennisintenstieve diensten en de hoogtechnologische industrie (zie figuur onderaan).

Dat Oost-Vlaamse arbeidsmarkt de wind in de zeilen heeft, blijkt ook uit de werkzaamheidsgraad. Eind 2022 haalde Oost-Vlaanderen als eerste provincie de 'magische' grens van 80 procent. De werkzaamheidsgraad geeft het aandeel werkende personen in de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar weer.

Wie meer cijfers wil over ondernemen, wonen en werken in Oost-Vlaanderen, kan terecht op provincies.in.cijfers.be. Op die website staan de belangrijkste statistieken voor álle Vlaamse provincies rond uiteenlopende thema's opgelijst.