Provincie Oost-Vlaanderen lanceert een nieuwe projectoproep voor circulaire ketenprojecten. Met een subsidie van 25.000 euro per project krijgen ondernemers in 2023 ondersteuning voor een circulair product en/of een vernieuwend proces! Deze oproep staat open tot 30 september 2022 en heeft een maximale looptijd van 2 jaar.

Wie kan aanvragen?

Samenwerkingsverbanden van minstens 2 partners, zijnde ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen of andere organisaties. Het samenwerkingsverband omvat ten minste 1 KMO.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten met als doel om producten, processen, diensten of bedrijfsmodellen circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren zodat minder grondstoffen worden verbruikt én minder CO2 wordt uitgestoten.

De focus kan daarbij zowel liggen op circulaire product- en procesinnovatie als op het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën, tools of businessmodellen in de praktijk.

Informatie en vragen?

Het volledige reglement en het aanvraagformulier kan je terugvinden via deze link.

Vragen: neem contact op met Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking

Lotte Vandermeersch | tel. 09 267 86 89 | lotte.vandermeersch@oost-vlaanderen.be

 

Lees ook

Bio-economie & Cleantech
Geschreven door Anne-Leen Denolf

Van frituurolie naar brandstof

27 juni 2022