Oost-Vlaanderen: logistieke topregio

Strategische ligging

Oost-Vlaanderen is ongetwijfeld een logistieke topregio. Van hieruit liggen Europa en de wereld binnen handbereik. Oost-Vlaanderen is dan ook een multimodaal knooppunt.

  • In onze provinciehoofdstad Gent kruisen 2 autosnelwegen (E17 en E40);
  • Twee zeehavens (North Sea Port en de Waaslandhaven) maken een vlotte verbinding mogelijk over het water;
  • Met haar meer dan 300 kilometer bevaarbare waterwegen ligt de provincie aan de toegangspoort tot het Seinebekken. Door de Seine-Scheldeverbinding zullen binnenvaartschepen tot 4.500 ton en drie lagen containers binnenkort Île-de-France en Parijs kunnen bereiken.

Niet verwonderlijk dus dat de logistieke sector in Oost-Vlaanderen een toegevoegde waarde met zich meebrengt van 2,8 miljard euro en tewerkstelling voor 31.200 mensen.

Naar een slimme logistiek

Logistiek is meer dan alleen het transport van goederen van de ene locatie naar de andere. Het is een verzamelterm voor alles wat nodig is bij het organiseren, plannen, besturen, uitvoeren en administratief afhandelen van het verplaatsen van goederen. Dit vanaf de eerste tot de laatste fase.

De logistiek van de toekomst moet efficiënter, duurzamer en slimmer. Het vervoer en de opslag van producten wordt stelselmatig geautomatiseerd en verduurzaamd. We evolueren naar een logistiek die kenniselementen implementeert in de keten én die er waarde aan toevoegt.

Slimme logistieke oplossingen

POM Oost-Vlaanderen neemt het voortouw richting een slimmere, efficiëntere en duurzamere logistiek. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij werkt concrete projecten uit die andere actoren kunnen inspireren en op weg helpen. Een greep uit het aanbod:

Lees ook

Geschreven door Nicolas Moerman

Maak werk van een duurzame stedelijke logistiek via de binnenvaart

18 maart 2024
Geschreven door Nicolas Moerman

Oost-Vlaanderen is 10de meest competitieve regio in Europa

31 maart 2023

Playground Innovators